Aquestes són les entitats, col·lectius, organitzacions i empreses per a les quals hem treballat oferint serveis de traducció, interpretació d’enllaç i/o assessorament lingüístic.