Traduccions

A banda dels cursos, també fem traduccions de textos curts, llibres i pàgines web.

L’equip de l’Aula d’Idiomes està constituït per professionals de la llengua, la didàctica de llengües i la traducció.

És per això que oferim traduccions de textos curts, llibres i pàgines web en les següents combinacions:

 

a l'ANGLÈS des del

català, castellà, alemany i àrab

al FRANCÈS des del

català, castellà i anglès

a l'ITALIÀ des del

català, castellà, anglès i francès

al CATALÀ des del

castellà, francès, alemany, èuscar, anglès, italià, gallec

a l'ALEMANY des del

català, castellà, anglès

al GALLEC des del

català i castellà

al CASTELLÀ des del

català, francès, alemany, èuscar, anglès, àrab, italià i gallec

a l'ÈUSCAR des del

català, castellà, anglès i francès

a l'ÀRAB des del

català, castellà, anglès
info@auladidiomes.cat
GRÀCIA
A l’Ateneu Roig
SANTS
A la Lleialtat Santsenca i altres espais