GÈNERES

Ens horroritza el binarisme quan s’aplica a les persones, però volem aprendre com funciona quan es tracta d’objectes. En aquest exercici, haureu d’indicar si la paraula que us proposem és masculina (M) o femenina (F) en català.