A partir del verb en infinitiu, digues el gerundi corresponent.