No és estrany sentir ambdues formes al carrer, tant “conec” com “coneixo”. Però, quina és la correcta? El fet és que hi ha una sèrie de verbs de la tercera conjugació (la majoria, de fet), els anomenats incoatius, que afegeixen la partícula -eix- abans de la terminació de la primera, la segona, la tercera persona del singular i la tercera persona del plural. Això s’esdevé en temps com el present d’indicatiu, el present de subjuntiu i l’imperatiu. En són exemples “vesteixo”, “llegeixes”, “neix”, “condueixen”, “fregeixi” o “amaneix” (imperatiu). Ara bé, resulta que el verb “conèixer” no és un verb incoatiu. D’entrada, pertany a la segona conjugació, ja que acaba en -er. El que passa és que presenta una morfologia que inconscientment ens recorda a les formes que poden adoptar aquests verbs incoatius conjugats. És per això que es produeix la confusió. Per tant, quan ens sorgeixi el dubte, recordem que “conèixer” no pot ser un verb incoatiu perquè no és de la tercera conjugació. És per això que el correcte seria dir “conec”, “reconec”, “desconec”… en la primera persona. I, pel que fa al verb “acudir”, és dels pocs que poden ser alhora un verb pur i incoatiu, igual que “mentir”, “presumir” o “consumir”, entre d’altres. I no se m’acut/m’acudeix cap altra cosa que dir-vos que davant del dubte, no patiu, que qualsevol de les dues respostes és correcta ;).